Play Quiz

sibika quizz

It is about sibika quizz

This quiz contains the following questions:

  • Siya ang unang patnugot ng La Independencia
  • sayaw na tumutuligsa sa patakarang amerikano
  • siya ang kumatha ng luhang tagalog at kahapon,ngayon at bukas
  • Kailan isinilang si Graciano Lopez Jaena
  • ilan ang kapatid ni Jose Rizal
Number of Questions in sibika quizz
5
Number of Question attempts in sibika quizz
5
Mean Score
0
Obtained Low Score
Obtained Highest Score
Quiz created by
jerimae
Quiz creation Date
2019-10-09 02:44:08